Opinie ornitologiczne i chiropterologiczne dla remontowanych budynków
w Warszawie

Zadzwoń: 608 053 669

lub

napisz: biuro@ornitolog.com.pl

Opinie ornitologiczne i chiropterologiczne dla remontowanych budynków w Warszawie

Ornitolog wykonujący kontrolę remontowanego budynku w Warszawie

Kim jestem?

Ornitologiem posiadający 15-letnie doświadczenie praktyczne w badaniach miejskich populacji ptaków, a od 9 lat wykonuję opinie ornitologiczne dla remontowanych budynków. Od kilku lat badam również nietoperze, dzięki czemu oprócz opinii ornitologicznych wykonuję też opinie chiropterologiczne. Moim nadrzędnym celem jest ochrona przyrody.

Profesjonalny wysokiej jakości sprzęt

Używam tylko specjalistycznego, certyfikowanego, najwyższej jakości sprzętu zapewniającego rezultaty na najwyższym poziomie. Dysponuję m.in. kamerą termowizyjną DS-2TS03-25UM/W o bardzo wysokiej rozdzielczości i czułości, umożliwiającą wysoką skuteczność wykrywania kryjówek nietoperzy. Wybrane filmy można obejrzeć z zakładce galeria. W celu identyfikacji gatunków nietoperzy stosuję detektor ultradźwięków LunaBat DFR-1 PRO renomowanej polskiej firmy Animal Sound Labs.  

Promocje:

Wypełnianie wniosku do RDOŚ w 2020 roku do każdej ekspertyzy gratis!

Konsultacje z zakresu ochrony przyrody do każdej ekspertyzy gratis!

Aktualności:

Podstawa prawna

Obowiązek przygotowania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie występowania ptaków oraz nietoperzy w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia ich siedlisk podczas prac remontowych, wynika z następujących przepisów: W myśl załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, ptaki i nietoperze zamieszkujące tereny miejskie objęte są ścisłą ochroną gatunkową, w stosunku do których obowiązuje, m.in. zakaz niszczenia ich gniazd, siedlisk i ostoi, umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania, a także płoszenia i niepokojenia zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Opinia i ekspertyza ornitologiczna

jest wykonywana w celu stwierdzenia, jakie gatunki ptaków zasiedlają budynek przeznaczony do termomodernizacji lub drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki. Jest niezbędna do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk ptaków oraz umyślne płoszenie i niepokojenie gatunków chronionych ptaków, do których dochodzi w wyniku termomodernizacji budynków.

Opinia i ekspertyza chiropterologiczna

jest wykonywana w celu stwierdzenia, jakie gatunki nietoperzy zasiedlają budynek przeznaczony do termomodernizacji lub drzewa przeznaczone do wycinki. Jest niezbędna do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia gatunków chronionych nietoperzy (w Polsce wszystkie gatunki nietoperzy), do których dochodzi w wyniku termomodernizacji budynków.

Nadzór przyrodniczy

Z badań wynika że większość budynków jest zasiedlona przez ptaki i nietoperze. W związku z tym przed przystąpieniem do prac należy uzyskać decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającą na niszczenie siedlisk ptaków i nietoperzy jak również umyślne ich płoszenie i niepokojenie. Realizacja prac na obiekcie zasiedlonym przez gatunki chronione powinna być realizowana pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym.

Opinia/nadzór ornitologiczny - koszt

Koszt opinii nie jest stały i waha się w zależności od specyfikacji i wielkości budynku. Koszt opinii przyrodniczej dla domu jednorodzinnego zaczyna się od 700 zł. Dla średniej wielkości kamienicy od 900 zł, a dla bloku od 1000 zł. W przypadku dużych budynków i wielu szczelin w elewacji koszt ten może wzrosnąć nawet kilkakrotnie. Koszt wykonania opinii zawsze ustalany jest indywidualnie. Koszt nadzoru przyrodniczego dla jednego obiektu zaczyna się od 1 500 zł i zawsze ustalany jest indywidualnie. 

Kto może wykonywać opinie ornitologiczne i chiropterologiczne?

Ornitolog i chiropterolog posiadający wieloletnie doświadczenie w badaniu ptaków i nietoperzy żyjących w środowisku miejskim. Tylko posiadanie ugruntowanej wiedzy z zakresu biologii miejskich populacji ptaków i nietoperzy gwarantuje prawidłowe wykonanie opinii ornitologicznej dla remontowanego budynku.

Co zawiera opinia ornitologiczna?

Informacje jakie gatunki ptaków i w jakiej liczebności zasiedlają budynek przeznaczony do remontu. Opinia ornitologiczna opisuje kiedy i w jakich warunkach można wykonać remont budynku bez szkody dla występujących na budynku ptaków. Dodatkowo opinia ornitologiczna informuje jakie odstępstwa należy uzyskać w stosunku do gatunków chronionych, żeby remont budynku odbywał się zgodnie z prawem.

Biuro analiz środowiskowych
Krzysztof Janus

Kontakt

+48 608 053 669

biuro@ornitolog.com.pl

NIP: 836-170-56-83

Adres

ul. Krańcowa 59/82

02-493 Warszawa