dr Krzysztof Janus

ornitolog 

chiropterolog

opinia chiropterologiczna

Oferuję wykonanie:

  • ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla remontu budynku
  • nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego podczas remontu
  • opinii przyrodniczej dla drzew przeznaczonych do wycinki lub pielęgnacji

Powyższe usługi realizuję na terenie Warszawy

Jestem ornitologiem i chiropterologiem. Obroniłem rozprawę doktorską poświęconą drapieżnictwu lęgowemu miejskich populacji ptaków. Posiadam 18-letnie doświadczenie praktyczne w badaniach miejskich populacji ptaków. Od 15 lat wykonuję opinie przyrodnicze dla remontowanych budynków. Prowadzę wykłady na studiach podyplomowych „Prawa zwierząt” realizowanych na Uniwersytecie SWPS z zakresu prawnej ochrony ptaków i nietoperzy przy remontach budynków i wycince drzew. Ukończyłem szkolenie i uzyskałem certyfikat „Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym” co umożliwia kontrolę siedlisk ptaków i nietoperzy niewidocznych z poziomu gruntu. Ptaki to moja pasja.

Oferta

Opinia i ekspertyza ornitologiczna

jest wykonywana w celu stwierdzenia, jakie gatunki ptaków zasiedlają budynek przeznaczony do termomodernizacji lub drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki. jest niezbędna do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk ptaków oraz umyślne płoszenie i niepokojenie gatunków chronionych ptaków, do których dochodzi w wyniku termomodernizacji budynków.

Opinia i ekspertyza chiropterologiczna

jest wykonywana w celu stwierdzenia, jakie gatunki nietoperzy zasiedlają budynek przeznaczony do termomodernizacji lub drzewa przeznaczone do wycinki. Jest niezbędna do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia gatunków chronionych nietoperzy (w Polsce wszystkie gatunki nietoperzy), do których dochodzi w wyniku termomodernizacji budynków.

Nadzór przyrodniczy

Z badań wynika że większość budynków jest zasiedlona przez ptaki i nietoperze. W związku z tym przed przystąpieniem do prac należy uzyskać decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającą na niszczenie siedlisk ptaków i nietoperzy jak również umyślne ich płoszenie i niepokojenie. Realizacja prac na obiekcie zasiedlonym przez gatunki chronione powinna być realizowana pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym.

skrzynki budki lęgowe

Montaż i przegląd skrzynek lęgowych

realizuję profesjonalny montaż skrzynek lęgowych na drzewach jak i na budynkach. Wykonuję przeglądy budek lęgowych wraz z raportami zasiedlenia i oceną stanu technicznego. Posiadam aktualne badania do pracy na wysokości jak również certyfikat ukończonego kursu umożliwiający bezpieczną pracę w dostępie linowym.

Co zawiera opinia ornitologiczna?

Informacje jakie gatunki ptaków i w jakiej liczebności zasiedlają budynek przeznaczony do remontu. Opinia ornitologiczna opisuje kiedy i w jakich warunkach można wykonać remont budynku bez szkody dla występujących na budynku ptaków. Dodatkowo opinia ornitologiczna informuje jakie odstępstwa należy uzyskać w stosunku do gatunków chronionych, żeby remont budynku odbywał się zgodnie z prawem.

Koszt
ekspertyzy/nadzoru przyrodniczego

Koszt opinii nie jest stały i waha się w zależności od specyfikacji i wielkości budynku. Koszt opinii przyrodniczej dla domu jednorodzinnego zaczyna się od 900 zł. Dla średniej wielkości kamienicy od 2500 zł, a dla bloku od 1800 zł. W przypadku dużych budynków i wielu szczelin w elewacji koszt ten może wzrosnąć nawet kilkakrotnie. Koszt wykonania opinii zawsze ustalany jest indywidualnie. Koszt nadzoru przyrodniczego dla jednego obiektu zaczyna się od 2000 zł i zawsze ustalany jest indywidualnie. 

Aby uzyskać indywidualną wycenę należy na maila biuro@ornitolog.com.pl wysłać następujące dane:

  • adres obiektu
  • powierzchnię zabudowy, kubaturę, zakres planowanych prac
  • zdjęcia wszystkich elewacji

W przypadku drzew: liczbę drzew, obwód, gatunek, lokalizację.25

Kto może wykonywać opinie przyrodnicze?

Ornitolog i chiropterolog posiadający wieloletnie doświadczenie w badaniu ptaków i nietoperzy żyjących w środowisku miejskim. Tylko posiadanie ugruntowanej wiedzy z zakresu biologii miejskich populacji ptaków i nietoperzy gwarantuje prawidłowe wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla remontowanego budynku.

Podstawa prawna

Obowiązek przygotowania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie występowania ptaków oraz nietoperzy w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia ich siedlisk podczas prac remontowych, wynika z następujących przepisów: W myśl załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, ptaki i nietoperze zamieszkujące tereny miejskie objęte są ścisłą ochroną gatunkową, w stosunku do których obowiązuje, m.in. zakaz niszczenia ich gniazd, siedlisk i ostoi, umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania, a także płoszenia i niepokojenia zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

niezbędnik rzetelnego ornitologa

czyli Używany Przeze mnie sprzęt do badań

Używam tylko specjalistycznego, certyfikowanego, najwyższej jakości sprzętu zapewniającego rezultaty na najwyższym poziomie. Dysponuję m.in. kamerą termowizyjną DS-2TS03-25UM/W o bardzo wysokiej rozdzielczości i czułości, umożliwiającą wysoką skuteczność wykrywania kryjówek nietoperzy. Wybrane filmy można obejrzeć z zakładce galeria. W celu identyfikacji gatunków nietoperzy stosuję detektor ultradźwięków LunaBat DFR-1 PRO renomowanej polskiej firmy Animal Sound Labs. Kontrole dziupli i szczelin wykonuję kamerą o wysokiej rozdzielczości zamontowaną na maszcie o długości 18 metrów.

Kontakt
biuro analiz środowiskowych
608-053-669

biuro@ornitolog.com.pl

Adres do korespondencji:
ul. Krańcowa 59/82
02-493 Warszawa

opinia chiropterologiczna