Referencje

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna Budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna Budynku Ministerstwa Finansów

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna Budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna budynku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Instytutu Paleobiologii PAN, Instytutu Parazytologii PAN w Warszawie

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna Zamku Królewskiego w Warszawie

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Siedziby Urzędu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Budynku Poligrafii Uniwersytetu Warszawskiego

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna budynku Pralni na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Zamku Ujazdowskiego w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna wybranych obiektów Elektrociepłowni Żerań przy ul. Modlińskiej 15 w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna wybranych obiektów Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30 w Warszawie

Inwentaryzacja chiropterologiczna Elizeum w Parku im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego w Warszawie

Inwentaryzacja chiropterologiczna Portu Czerniakowskiego w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna budynku domu studenckiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Falęckiej 9/11

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "WYŻYNY" w Warszawie
Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w Warszawie

Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Grenadierów" w Warszawie

Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "DOMHUT" w Warszawie
Ekspertyzy chiropterologiczne budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "RUDA" w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dwóch budynków należących do zakładu opiekuńczo-leczniczego w Jedliczu a przy ul. Jedlinowej 42/44

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna budynku plebanii zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 445

Ekspertyza ornitologiczna na potrzeby remontu elewacji budynku przedszkola nr 42 przy ul. Agrykola 9 w Warszawie

Opinia chiropterologiczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 39

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Wilczej 44

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna na potrzeby remontu dachu w Szkole Podstawowej nr 260 przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna Szkoły Sióstr Niepokalanek w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Archiwum Państwowego w Warszawie obiekt w Milanówku przu ul. Stefana Okrzei 1

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna wielorodzinnego budynku przy ul. Łukowskiej 46 w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Instytutu Fizyki Plazmy I Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie przy ul. Hery 23

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Portowej 7a

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 26a

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 15

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna budynku przy ul. Pirenejskiej 5 w Warszawie

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Targowej 83c

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Portowej 9a

Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna budynku mieszkalnego przy ulicy Chrzanowskiego 13 w Warszawie

Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna budynku przy ul. Lorentza 1a w Łodzi

Opinia ornitologiczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Międzyborskiej 48

Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna budynku przy ul. Długosza 28 w Łodzi

Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna budynku przy ul. Kniaziewicza 11 w Łodzi

Biuro analiz środowiskowych
 

Kontakt do ornitologa i chiropterologa

+48 608 053 669

biuro@ornitolog.com.pl

 

Adres do korespondencji

ul. Krańcowa 59/82

02-493 Warszawa