Opinia i ekspertyza ornitologiczna

W warunkach krajowych z obiektów budowanych przez człowieka korzysta na stałe lub czasowo co najmniej kilkanaście gatunków ptaków. Należą do nich wróble, mazurki, jerzyki, oknówki, sikory, kopciuszki, kawki, gołębie, sowy, sierpówki, pliszki, pustułki. Niektóre z gatunków na stałe przeprowadziły się do miast, a budynki stanowią ich jedyne miejsce zakładania gniazd i odpoczynku np. wróble i jerzyki.

Wszystkie gatunki ptaków podlegają ochronie gatunkowej na mocy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Remonty i docieplenia budynków stanowią poważne zagrożenia dla ptaków w nich gniazdujących, a w szczególności dla młodych i jaj w gniazdach. Do zakładania gniazd ptaki wykorzystują przestrzenie w konstrukcji budynku: ubytki w elewacji, dostępne stropodachy, wolne przestrzenie za rynnami, obróbkami blacharskimi i spustami. Lęgi u różnych gatunków rozpoczynają się w różnych częściach roku, np. u gołębi miejskich trwają przez większą część roku, a młode możemy spotkać tak w środku lata jak i w zimę. Jerzyki przylatują na początku maja, a jaja składają pod koniec tego miesiąca. Wróble lęgi rozpoczynają już w kwietniu i potrafią kontynuować je do połowy września.

Ze względu na tak zróżnicowaną biologię ptaków, należy zawsze indywidualnie planować harmonogram prac dostosowując go do stwierdzonych na budynku gatunków.

Inwentaryzacja ptaków powinna stwierdzić czy w budynkach przeznaczonych do ocieplenia występują chronione gatunki zwierząt. Jeżeli inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna nie wykaże obecności gatunków chronionych, prace ociepleniowe mogą być prowadzone zgodnie z zakładanym harmonogramem. W przypadku stwierdzenia chronionych gatunków ptaków lub nietoperzy, ekspert przyrodnik powinien zaproponować harmonogram prac dostosowany do ekologii stwierdzonych gatunków jak również zaproponować kompensację przyrodniczą np. przez powieszenie budek lęgowych. Inwestor natomiast powinien wystąpić do odpowiednich organów (RDOŚ) o zgodę na prowadzenie prac remontowych (Art. 56).

Biuro analiz środowiskowych
 

Kontakt do ornitologa i chiropterologa

+48 608 053 669

biuro@ornitolog.com.pl

 

Adres do korespondencji

ul. Krańcowa 59/82

02-493 Warszawa