Koszt opinii ornitologicznej i chiropterologicznej właściciel budynku może odliczyć od podatku

Dodano 2.1.2019

Zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która weszła w życie 30 listopada 2018 r. podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na  m.in. usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, a opinia ornitologiczna i chiropterologiczna jest wymieniona jako jedna z usług w przepisach wchodzącego właśnie rozporządzenia Ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. dotyczące określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Biuro analiz środowiskowych
 

Kontakt do ornitologa

+48 608 053 669

biuro@ornitolog.com.pl

 

Adres do korespondencji

ul. Krańcowa 59/82

02-493 Warszawa