Opinie ornitologiczne i chiropterologiczne dla remontowanych budynków
w Warszawie

tel. 608053669

Opinie ornitologiczne i chiropterologiczne dla remontowanych budynków w Warszawie

Ornitolog wykonujący kontrolę remontowanego budynku w Warszawie

Kim jestem?

Ornitologiem posiadający 15-letnie doświadczenie praktyczne w badaniach miejskich populacji ptaków, a od 7 lat wykonuję opinie ornitologiczne dla remontowanych budynków. Od kilku lat badam również nietoperze, dzięki czemu oprócz opinii ornitologicznych wykonuję też opinie chiropterologiczne. Moim nadrzędnym celem jest ochrona przyrody.

Promocje:

Wypełnianie wniosku do RDOŚ w 2018 roku gratis!

Konsultacje z zakresu ochrony przyrody do każdej ekspertyzy gratis!

Podstawa prawna

Obowiązek przygotowania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie występowania ptaków oraz nietoperzy w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia ich siedlisk podczas prac remontowych, wynika z następujących przepisów: W myśl załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, ptaki i nietoperze zamieszkujące tereny miejskie objęte są ścisłą ochroną gatunkową, w stosunku do których obowiązuje, m.in. zakaz niszczenia ich gniazd, siedlisk i ostoi, umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania, a także płoszenia i niepokojenia zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Opinia i ekspertyza ornitologiczna

jest wykonywana w celu stwierdzenia, jakie gatunki ptaków zasiedlają budynek przeznaczony do termomodernizacji. Jest niezbędna do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk ptaków oraz umyślne płoszenie i niepokojenie gatunków chronionych ptaków, do których dochodzi w wyniku termomodernizacji budynków.

Opinia i ekspertyza chiropterologiczna

jest wykonywana w celu stwierdzenia, jakie gatunki nietoperzy zasiedlają budynek przeznaczony do termomodernizacji. Jest niezbędna do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia gatunków chronionych nietoperzy (w Polsce wszystkie gatunki nietoperzy), do których dochodzi w wyniku termomodernizacji budynków.

Nadzór przyrodniczy

Z badań wynika że większość budynków jest zasiedlona przez ptaki i nietoperze. W związku z tym przed przystąpieniem do prac należy uzyskać decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającą na niszczenie siedlisk ptaków i nietoperzy jak również umyślne ich płoszenie i niepokojenie. Realizacja prac na obiekcie zasiedlonym przez gatunki chronione powinna być realizowana pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym.

Opinia ornitologiczna - cena

Koszt opinii nie jest stały i waha się w zależności od specyfikacji budynku. W przypadku niedużych budynków i niewielkiej liczby szczelin w elewacji koszt nie powinien przekroczyć 700 zł. W przypadku dużych budynków i wielu szczelin w elewacji koszt ten może wzrosnąć nawet kilkakrotnie. Koszt wykonania opinii zawsze ustalany jest indywidualnie.

Kto może wykonywać opinie ornitologiczne i chiropterologiczne?

Ornitolog i chiropterolog posiadający wieloletnie doświadczenie w badaniu ptaków i nietoperzy żyjących w środowisku miejskim. Tylko posiadanie ugruntowanej wiedzy z zakresu biologii miejskich populacji ptaków i nietoperzy gwarantuje prawidłowe wykonanie opinii ornitologicznej dla remontowanego budynku.

Co zawiera opinia ornitologiczna?

Informacje jakie gatunki ptaków i w jakiej liczebności zasiedlają budynek przeznaczony do remontu. Opinia ornitologiczna opisuje kiedy i w jakich warunkach można wykonać remont budynku bez szkody dla występujących na budynku ptaków. Dodatkowo opinia ornitologiczna informuje jakie odstępstwa należy uzyskać w stosunku do gatunków chronionych, żeby remont budynku odbywał się zgodnie z prawem.

Biuro analiz środowiskowych
Krzysztof Janus "GEKON"

Kontakt

+48 608 053 669

biuro@ornitolog.com.pl

NIP: 836-170-56-83

Adres

ul. Mickiewicza 18/39

96-100 Skierniewice